"قلم" سرخ کشم بر ورق دفتر دل..

اعجاز قلوب در پرتو قلم های متصل به"او"..

"قلم" سرخ کشم بر ورق دفتر دل..

اعجاز قلوب در پرتو قلم های متصل به"او"..

بشریت!
تا کی دلهاتان تاب سردی این شب سیاه را دارد؟
مگر از ظلمت نمی هراسید؟
مگر اشک های ماه را نمی بینید که بر بوم سیاه آسمان نقش بیتابی بسته اند؟
چرا به "ماه" اقتدا نمی کنید؟
مقصد ماه ، "خورشید" است..

و "صبح" ، نزدیک است..

نام: جامع اسماءالله..

شهرت:غریب، قریب

محل ولادت: سامرا

تاریخ ولادت: جمعه 15 شعبان 255هـ.ق

نام پدر:امام حسن عسگری علیه السلام

نام مادر: مادر عالم حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها

میزان علم: در فهم ما نمی گنجد...

آدرس محل سکونت: قلب مؤمن..

تلفن ضروری: "فقط و فقط و فقط توجه.."

شغل: غریق نجات..

رنگ دل: خون

رنگ چشمان: به زلالی اشک، به زیبایی ماه و به نورانیت مهر..

+لبخندشان : بهشت موعود..

...